مقاله انگلیسی نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی

عنوان انگلیسی مقاله

Role of the River Danube in the Spatial Development of Central- and South-East Europe

سال انتشار

سال ۲۰۱۱

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

در این مقاله نویسنده می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا رود دانوب – به عنوان یک عنصر طبیعی – نقش موثری در شکل دهی و شکل گیری فضای جغرافیائی در مصب آن دارد. بجز سده ها پس از پایه‌گذاری حکومت پادشاهی مجارستان، توسعه این منطقه تحت تاثیر قدرت های خارجی، یعنی روم، بیزانس، مسکو و قلمرو منافع آلمان قرار داشت. این تاثیرات در بسیاری از عرصه های زندگی، از فرهنگ تا اقتصاد، تجارت و جغرافیای سیاسی خود را نشان می دهد. اگر گسترش قدرت ها (توسط روم و مسکو) عمود بر دانوب بود، ویژگی مرزی مستحکم می شد و اگر این حالت موازی بود، در آن صورت، خصلت کریدوری مطرح می شد. در نتیجه، آشکار است که نقش دانوب در ارزیابی تحول ساختارهای فضایی اروپا چندان ارتباطی به هم نداشتند، اما تا امروز تاثیر منطقه ای و موقتی داشته اند.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

In this article the author tries to answer the question if the river Danube – as a natural element – has an authentic role in the formation and shaping of the geographical space in its basin. Except the centuries after the foundation of the Hungarian Kingdom, the development of the region was influenced by external powers: Rome, Byzantium, Moscow and the German sphere of interests. The effects are manifested in many fields of life ranging from culture, to economy, trade and geopolitics. If the expansion of the powers was perpendicular to the Danube (by Rome and Moscow), the border character was strengthened; if it was parallel, then the corridor character came to the front. As a result it is visible that the role of the Danube in the evolution of spatial structures was not highly relevant, but rather regional and temporal until today.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *