مقاله انگلیسی رشد قسمت پشتی سخت کوتیکول شکمی در بال سوسک قرمز آرد، Tribolium castaneum با ترجمه فارسی – Elsevier 2017

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 رشد قسمت پشتی سخت کوتیکول شکمی در بال سوسک قرمز آرد، Tribolium castaneum

عنوان انگلیسی مقاله

Development and ultrastructure of the rigid dorsal and flexible ventral cuticles of the elytron of the red flour beetle, Tribolium castaneum

چاپ شده در

مجله الزویر – Elsevier

سال انتشار

سال ۲۰۱۷

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

پوشش محافظ خارجی حشرات حاوی یک کوتیکول (روپوست)، یک ماده زیستی که از پلی ساکاریدهای خطی و نسبتاً سخت ابتدایی تشکیل شده، کیتین و پروتئین های ساختاری است. مواد موجود در خارج از سلول، هم به عنوان پوست و هم به عنوان پوشش محافظ عمل می کنند که از حشرات در برابر تنش های محیطی و آسیبهای مکانیکی محافظت می کنند. علی رغم ترکیبات نسبتاً محدود پولک، وجود کوتیکولها در مناطق آناتومیکی یا مراحل نموی مختلف نشاندهنده تنوع فیزیکوشیمیایی قابل توجه و خصوصیات مکانیکی متنوع آن است که به دلیل تنوع در ترکیبات شیمیایی، واکنشهای مولکولی و ساختار مورفولوژیک لایه ها و زیرلایه های مختلف کوتیکولی مانند پوشش، اپی کوتیکول و پروتوتیکول (کوتیکول درونی و بیرونی) است. با این وجود، زیرساختهای کوتیکول بندپایان به طور نسبتاً گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. به ویژه در الگوی رشد جسمی، رشد همزمان لایه های عملکردی در کوتیکولهای مختلف طی مرحله پوست انداختن به خوبی کشف نشده است. بال سوسک که یکی از تمایز یافته ترین گونه های بالهای اسکلروتی است، مزیتهای متعددی برای چنین مطالعه ای دارد چون به آسانی می توان آن را در مقطع زمانی دقیقی از نمو جداسازی کرد. در این مطالعه ریخت زایی کوتیکولهای پشتی و شکمی بال حشرات، سوسک قرمز آرد، Tribolium castaneum، طی دوره ای از زمان شفیره ۰ روزه تا ۹ روزه بالغ مورد بررسی قرار گرفت. تعریف دو کوتیکول بیرونی و کوتیکول میانی اساساً متفاوت است. کوتیکول پشتی چهار برابر ضخیمتر از شکمی است. بر خلاف کوتیکول شکمی، کوتیکول پشتی دارای یک کوتیکول خارجی ضخیمتر است که حاوی تعداد زیادی از ورقه های افقی و کانالهای منافذ عمودی به همراه فیبرهای منافذ کانال و بالهای رگه مانند و پرزدار و همچنین یک مزوکوتیل است، که درست در بالای اندوکوتیکول قرار گرفته است. به نظر می رسد درجه اسکلتی شدن بسیار بیشتر از کوتیکول پشتی باشد. همه این تفاوتها منجر به یک کوتیکول پشتی به شدت برنزه و نسبتاً ضخیم و یک کوتیکول شکمی بسیار نازکتر و شبه غشایی دارای رنگیزه کمتر می شود.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Insect exoskeletons are composed of the cuticle, a biomaterial primarily formed from the linear and relatively rigid polysaccharide, chitin, and structural proteins. This extracellular material serves both as a skin and skeleton, protecting insects from environmental stresses and mechanical damage. Despite its rather limited compositional palette, cuticles in different anatomical regions or developmental stages exhibit remarkably diverse physicochemical and mechanical properties because of differences in chemical composition, molecular interactions and morphological architecture of the various layers and sublayers throughout the cuticle including the envelope, epicuticle and procuticle (exocuticle and endocuticle). Even though the ultrastructure of the arthropod cuticle has been studied rather extensively, its temporal developmental pattern, in particular, the synchronous development of the functional layers in different cuticles during a molt, is not well understood. The beetle elytron, which is a highly modified and sclerotized forewing, offers excellent advantages for such a study because it can be easily isolated at precise time points during development. In this study, we describe the morphogenesis of the dorsal and ventral cuticles of the elytron of the red flour beetle, Tribolium castaneum, during the period from the 0 dold pupa to the 9 d-old adult. The deposition of exocuticle and mesocuticle is substantially different in the two cuticles. The dorsal cuticle is four-fold thicker than the ventral. Unlike the ventral cuticle, the dorsal contains a thicker exocuticle consisting of a large number of horizontal laminae and vertical pore canals with pore canal fibers and rib-like veins and bristles as well as a mesocuticle, lying right above the enodcuticle. The degree of sclerotization appears to be much greater in the dorsal cuticle. All of these differences result in a relatively thick and tanned rigid dorsal cuticle and a much thinner and less pigmented membrane-like ventral cuticle.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *