مقاله انگلیسی داده کاوی داده های معاملاتی برای فروش فرآورده های لبنی با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 داده کاوی داده های معاملاتی برای فروش فرآورده های لبنی

عنوان انگلیسی مقاله

Data mining of transactional data for sales of dairy products

سال انتشار

سال ۲۰۱۴

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

هدف این مقاله یافتن مهم ترین عوامل موثر بر فروش فراورده های لبنی می باشد. داده های معاملاتی برای فروش استفاده می شوند. این مقاله برای اولین بار منتشر می شود. نتایج تجزیه تحلیل نشان می دهد که چگونه داده های معاملاتی را می توان برای داده کاوی مورد استفاده قرار داد. نرم افزار SPSS برای تجزیه تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. روش های آماری( نظیر آزمون t نمونه های مستقل، آزمون کای اسکوئر، آزمون u من-ویتنی، آزمون تجزیه واریانس یک طرفه) برای یافتن وابستگی ها استفاده می شود. ما فرض می کنیم که مقدار فروش بستگی به سال، ماه، آیتم و قیمت میانگین دارد. در پایان مطالعه، پی برده شد که سال و گروه عواملی هستند که بیشترین تاثیر را بر روی مقدار فروش دارند. عواملی نظیر ماه، آیتم و قیمت متوسط فروش تاثیری بر مقدار یک فروش ندارند. فرمول های ریاضی برای پیش پینی مقدار یک فروش آینده بر اساس متغیر های مستقل نظیر سال و گروه ساخته می شوند.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

The purpose of this article is to find out the most important factors for sales of dairy products. Transactional data for sales are used. This article is published for the first time. The results of the analysis will show how transactional data may be used for data mining. SPSS is used to analyze the data. Statistical methods (such as independent samples t-test, Chi-square tests, Mann-Whitney U test, one-way ANOVA test) are applied to find dependencies. We suppose that the quantity of sales depends on the year, month, group, item and average price. At the end of the study we found out that “year” and “group” are factors which mostly influence the quantity of a sale. Factors “month”, “item” and “average sale price” do not affect the quantity of a single sale. Mathematical formulas are derived to predict the quantity of a future sale on the basis of independent variables such as year and group of stock.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *