مقاله انگلیسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر احتمال درماندگی و مشکلات مالی با ترجمه فارسی- Elsevier 2016

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

تاثیر حاکمیت شرکتی بر احتمال درماندگی و مشکلات مالی: مدارکی از اسپانیا

عنوان انگلیسی مقاله

Corporate governance effect on financial distress likelihood: Evidence from Spain

چاپ شده در

مجله  الزویر – Elsevier

سال انتشار

سال ۲۰۱۶

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

این مقاله به کشف برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی ( مالکیت و ویژگیهای هیئت مدیره) در شرکت های پذیرفته شده اسپانیایی و تاثیر آنها بر احتمال درماندگی مالی می پردازد. بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ یک مطالعه تجربی با استفاده از طرح تحقیق جفت های جور شده با ۳۰۸ مشاهده انجام شد که نیمی از آنها به عنوان درمانده و غیر درمانده دسته بندی شدند. براساس مطالعه قبل Pindado, Rodrigues, و De la Torre (2008),، از مفهوم وسیع تر ورشکستگی برای تعریف ورشکستگی کسب و کار استفاده شده است. با استفاده از مدلهای لوجیستیک شرطی مختلف و همچنین برای مطالعات قبلی دیگر پیرامون ورشکستگی، نتایج بدست آمده تائیدمی کند که در موقعیت های سخت و دشوار قبل از ورشکستگی، تاثیر مالکیت هیئت مدیره و نسبت مدیران مستقل بر احتمال ورشکستگی کسب و کار، شبیه به موقعیت های حدی و افراطی تر می باشد. نتایج بدست آمده یک گام جلوتر رفته و یک رابطه منفی بین اندازه هیئت مدیره و احتمال درماندگی مالی عرضه می نمایند. نتیجه بدست آمده به صورت شکلی از ایجاد تنوع و بهبود دسترسی به اطلاعات و منابع تفسیر شده است، به ویژه در زمینه هایی که مالکیت مد نظر بوده و سهامداران بزرگ قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر ساختار هیئت مدیره دارند. بااین حال، نتایج بدست آمده تائید می کند که تمرکز مالکیت هیچ گونه تاثیر معناداری بر احتمال درماندگی مالی در اسپانیا ندارد. این گونه استدلال شده است که سهامداران بزرگ از لحاظ بهبود نظارت مدیریت غیر فعال بوده و انگیزه های کافی برای جلوگیری از درماندگی مالی ندارند. یافته های بدست آمده در محیط اسپانیا از معانی مهمی برخوردار می باشد، جایی که تغییرات مختلف درنیازهای پذیرش تنظیمی و قانونی در مورد حاکمیت شرکتی اعمال شده و هیچ گونه مدارک تجربی در این رابطه وجود ندارد.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

The paper explores some mechanisms of corporate governance (ownership and board characteristics) in Spanish listed companies and their impact on the likelihood of financial distress. An empirical study was conducted between 2007 and 2012 using a matched-pairs research design with 308 observations, with half of them classified as distressed and non-distressed. Based on the previous study by Pindado, Rodrigues, and De la Torre (2008), a broader concept of bankruptcy is used to define business failure. Employing several conditional logistic models, as well as to other previous studies on bankruptcy, the results confirm that in difficult situations prior to bankruptcy, the impact of board ownership and proportion of independent directors on business failure likelihood are similar to those exerted in more extreme situations. These results go one step further, to offer a negative relationship between board size and the likelihood of financial distress. This result is interpreted as a form of creating diversity and to improve the access to the information and resources, especially in contexts where the ownership is highly concentrated and large shareholders have a great power to influence the board structure. However, the results confirm that ownership concentration does not have a significant impact on financial distress likelihood in the Spanish context. It is argued that large shareholders are passive as regards an enhanced monitoring of management and, alternatively, they do not have enough incentives to hold back the financial distress. These findings have important implications in the Spanish context, where several changes in the regulatory listing requirements have been carried out with respect to corporate governance, and where there is no empirical evidence regarding this respect.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *