مقاله انگلیسی ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) از جنوب غربی اتیوپی

عنوان انگلیسی مقاله

Assessment of disease intensity and isolates characterization of blast disease (Pyricularia oryzae CAV.) from South West of Ethiopia

چاپ شده در

مجله  Ijlsci

سال انتشار

سال ۲۰۱۵

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

بیماری بلاست (Pyricularia oryzae Cav.) یکی از مهم ترین محدودیت های زنده برای تولید برنج در جنوب غربی اتیوپی است. مطالعه حاضر به منظور تعيين شدت بيماری بلاست و توصیف جدايه های آن در مزارع کوهستانی کشت برنج جنوب غربی SNNPRS اتیوپی انجام شد. ارزیابی بلاست برنج در ۹۰ مزرعه در سه منطقه طی دوره کشت اصلی از ماه می تا اکتبر ۲۰۱۳ در مناطق بزرگ کوهستانی کشت برنج در منطقه Kaffa، Benchi-Maji و Sheka در جنوب غربی اتیوپی انجام شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که بروز و شدت بیماری در مزارع برنج از کم تا زیاد است که به تفاوت های اگرواکولوژیکی و ارقام بستگی دارد. بلاست برنج در تمامی مکان های ارزیابی شده در سطوح متفاوت مشاهده شد. شیوع بلاست برنج در شش منطقه مختلف از ۰۱/۴۲ تا ۶۹/۸۵ درصد متغیر بود. بيشترين ميزان بروز بلاست برنج در منطقه Otuwa (69/85 درصد) و کمترين ميزان آن در منطقه Argoba (01/42 %) ثبت شده است. میانگین شیوع کلی شش محل در سه ناحیه جنوب غربی اتیوپی (SNNPRS) به ۶۸/۶۵ % رسید. به همین ترتیب، شدت بلاست روند مشابهی را نسبت به شیوع آن در تمام شش محل نشان داد. بیشترین شدت بلاست در منطقه Otuwa با محدوده ۸۸/۸ تا ۸/۸۸% و میانگین شدت ۷/۵۵ درصد و کمترین شدت در منطقه Argoba (62/33 درصد) ثبت شد. میانگین شدت کلی در شش محل در سه ناحیه از جنوب غرب SNNPRS به ۱۵/۴۷ % رسید. در تمام سه ناحیه مورد ارزیابی، شیوع بیماری انفلوانزا ۱۰۰٪ بود. بلاست برنج، جدایه های Po بر اساس پارامترهای رشدشان روی شش جدایه از جمله Po12، Po28، Po41، Po55، Po72 و Po85 شناسایی و توصیف شدند. از چهار محیط کشت (آگار آرد جو، آگار آرد برنج، آگار عصاره مالت و آگار دکستروز سیب زمینی)، رشد مطلوب و اسپور زایی خوب جدایه های Po در آگار آرد جو و بعد از آن در آگار آرد برنج به دست آمد. دمای و pH مطلوب رشد جدایه های Po به ترتیب در حدود ۳۰ درجه سلسیوس و pH 5/6 بود. می توان نتیجه گرفت که بلاست برنج مهم ترین بیماری ارقام برنج در جنوب غربی (SNNPRS) اتیوپی بود. مطالعات بیشتر برای ارزیابی مقاومت ارقام برنج کوهستانی در مقابل پاتوژن های بلاست (جدایه های Po) در شرایط گلخانه و شرایط طبیعی مورد نیاز است.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Blast (Pyricularia oryzae Cav.) disease is one of the most important biotic constraints to rice production in South West of Ethiopia. The present study was conducted to determine the intensity of the blast disease and their isolates characterization in upland rice cultivated fields of South West of SNNPRS of Ethiopia. The assessment of rice blast was carried out in 90 farmers’ fields in three districts during the main cropping season from May to October 2013, in the major upland rice growing areas of Kaffa, Benchi-Maji and Sheka zones in South West of Ethiopia. The results of the assessment revealed that the incidence and severity of the disease vary from low to high on the rice fields depending on the agro-ecological and cultivars differences. Rice blast was observed in all assessed locations at variable levels. The incidence of rice blast in six different localities varied from 42.01 to 85.69%. The highest mean incidence of rice blast was recorded in Otuwa locality (85.69%) and the lowest incidence recorded in Argoba locality (42.01%). The overall mean incidence of six localities in three districts of the South west of Ethiopia (SNNPRS) reached 65.68%. Likewise, blast severity showed similar trend as that of incidence in all six localities. The highest severity was recorded in Otuwa locality with range of 8.88 – 88.8 % and the mean severity values of 55.7% while the lowest severity was recorded in Argoba locality (33.62%). The overall mean severity of the six localities in three districts of the South west SNNPRS reached 47.15%. The entire assessed three districts showed 100 % blast disease prevalence. Rice blast, Po isolates were characterized and identified based on their growth parameters into six isolates such as Po12, Po28, Po41, Po55, Po72 and Po85. Among the four culture media (oat meal agar, rice flour agar, malt extract agar and potato dextrose agar), the Po isolates were grown on optimum growth and good sporulation in oat meal agar followed by rice flour agar. The optimum temperature and pH of the growth of the Po isolates were at 30oC and 6.5, in almost all isolates, respectively. It could be concluded that the rice blast was the most important disease of rice cultivars in South West (SNNPRS) of Ethiopia. Further studies could be conducted to evaluate the upland rice cultivars resistance against the isolated blast (Po isolates) pathogens under greenhouse and natural environmental conditions.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *