مقاله انگلیسی RNA های غیر کد کننده بلند و ژنتیک سرطان با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

RNA های غیر کد کننده بلند و ژنتیک سرطان

عنوان انگلیسی مقاله

Long noncoding RNAs and the genetics of cancer

چاپ شده در

مجله NATURE

سال انتشار

سال ۲۰۱۳

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

سرطان، بیماری بیان ژن غیر طبیعی است. اگرچه عوامل ژنتیک سرطان به طور گسترده ای مطالعه شده اند، با این حال این مسئله بدیهی است که بخش عظیمی از حساسیت سرطان را نمی توان به تغییرات در توالی های کد کننده پروتین نسبت داد. این مسئله در مطالعات همخوانی سراسر ژنوم در سرطان برجسته تر شده اند که نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد SNP های مرتبط با سرطان در مناطق غیر کد کننده ژنوم رخ می دهند. در این مقاله مروری، بیان می شود که بخش عظیمی از اتیولوژی ژنتیکی سرطان با توالی های تنظیمی غیر کد کننده به خصوص با RNA های غیر کد کننده بلند(lncRNAs) تحمیل می شوند. مطالعات اخیر نشان می دهد که چندین مکان ژنی مرتبط با خطر سرطان به lncRNAs رونویسی شده و این سه رونوشت نقشی کلیدی در تومورزایی ایفا می کنند. ما در مورد مکانیسم های اپی ژنتیکی عملکرد lncRNAs و نقش آن ها در هر مرحله از پیشرفت سرطان بحث می کنیم که درک آن ها برای دست یابی به فرصت های جدید در تشخیص و درمان سرطان اهمیت دارد.RNAهای غیر کد کننده بلند نقش مهمی در همه ابعاد بیولوژی سلول از سازمان دهی هسته و تنظیم اپی ژنتیک تا تنظیم پسا رونویسی و پیرایش ایفا می کنند و ما این فرایند ها را به ژنتیک سرطان نسبت می دهیم. در نهایت، ما پیشرفت های اخیر و پتانسیل آینده را در کاربرد lncRNAs به عنوان اهداف درمانی و نشانگر های تشخیصی بررسی خواهیم کرد.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Cancer is a disease of aberrant gene expression. While the genetic causes of cancer have been intensively studied, it is becoming evident that a large proportion of cancer susceptibility cannot be attributed to variation in protein-coding sequences. This is highlighted by genome-wide association studies in cancer that reveal that more than 80% of cancer-associated SNPs occur in noncoding regions of the genome. In this review, we posit that a significant fraction of the genetic aetiology of cancer is exacted by noncoding regulatory sequences, particularly by long noncoding RNAs (lncRNAs). Recent studies indicate that several cancer risk loci are transcribed into lncRNAs and these transcripts play key roles in tumorigenesis. We discuss the epigenetic and other mechanisms through which lncRNAs function and how they contribute to each stage of cancer progression, understanding of which will be crucial for realising new opportunities in cancer diagnosis and treatment. Long noncoding RNAs play important roles in almost every aspect of cell biology from nuclear organisation and epigenetic regulation to post-transcriptional regulation and splicing, and we link these processes to the hallmarks and genetics of cancer. Finally, we highlight recent progress and future potential in the application of lncRNAs as therapeutic targets and diagnostic markers.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *