مقاله انگلیسی نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم میزان تولید اسپرم با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم میزان تولید اسپرم

عنوان انگلیسی مقاله

Roles of reactive oxygen species in the spermatogenesis regulation

چاپ شده در

مجله Frontiersin

سال انتشار

سال ۲۰۱۴

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

تولید اسپرم یک فرایند پیچیده از تکثیر و بلوغ سلول های بنیادی جنس نر است و از به بلوغ رسیدن و رشد دیپلید از طریق تقسیم سلولی به اسپرم بالغ است. این روند شامل تعاملی پویا بین سلول های توسعه دهنده زایش و سلول های حامی سرتولی می باشد. بافت گونادال، با فراوانی اسیدهای چرب اشباع نشده، میزان بالای تقسیم سلولی و انواع آنزیم های بیضه را بسیار آسیب پذیر میکند یا به بیان دیگر بیش از وابسته به گونه های واکنش پذیر اکسیژن (ROS) می سازد. به منظور رسیدگی به این خطر، بیضه مجموعه ای پیچیده از سیستم های آنتی اکسیدانی را که حاوی آنزیم و ردیاب های رادیکال آزاد است را ایجاد کرده است. این فصل از مسیرهای اصلی مربوط به بیضه، متابولیسم ROS را مشخص می کند و تنظیمات رونویسی آن توسط گیرنده های استروئید آنتی اکسیدان آنزیم های تنشی و پیامدهای کاربردی آنها مشخص می گردد. همچنین با استفاده از مزایای زیست شناسانه سیستمها، آنتی اکسیدان را تحت کنترل استروئید می گذارن در سلنوپروتئین عمدتاً این عمل برای سلولهای زایا در بیضه توسط هیدروپروکسید فسفولیپید گلوتاتیون پراکسیداز (PHGPX / GPx4) و با توجه به دارا بودن توابع متعدد و همچنین رابطه محوری بین سلنیوم، کیفیت اسپرم و حفظ گونه انجام می گیرد.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Spermatogenesis is a complex process of male germ cells proliferation and maturation from diploid spermatogonia, through meiosis, to mature haploid spermatozoa.The process involves dynamic interactions between the developing germ cells and their supporting Sertoli cells. The gonadal tissue, with abundance of highly unsaturated fatty acids, high rates of cell division, and variety of testis enzymes results very vulnerable to the overexpression of reactive oxygen species (ROS). In order to address this risk, testis has developed a sophisticated array of antioxidant systems comprising both enzymes and free radical scavengers.This chapter sets out the major pathways of testis generation, the metabolism of ROS, and highlights the transcriptional regulation by steroid receptors of antioxidant stress enzymes and their functional implications. It also deals with of the advantages of the system biology for an antioxidant under steroid control, the major selenoprotein expressed by germ cells in the testis, the phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase (PHGPx/GPx4) having multiple functions and representing the pivotal link between selenium, sperm quality, and species preservation.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *