مقاله انگلیسی مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو

عنوان انگلیسی مقاله

COMPARISON OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CAMEL MILK WITH COW MILK AND BUFFALO MILK

چاپ شده در

مجله ndianjournals

سال انتشار

سال ۲۰۱۴

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

در اینجا خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و بوفالو مقایسه شده است. قدرت اسیدی (اسیدیته) متوسط شیر شتر ۰٫۱۴۴ درصد اسید لاکتیک بود. به همین نحو، در شیر گاو و بوفالو، به ترتیب ۰٫۱۳۶ و ۰٫۱۳۳ درصد اسید لاکتیک بود. گرانی ویژه یا وزن مخصوص متوسط شیر شتر ۱٫۰۲۹، شیر گاو ۱٫۰۲۹ و شیر بوفالو ۱٫۰۳۳ بود. وزن مخصوص یا گرانی ویژه شیر شتر به طور قابل توجهی پائین تر از شیر بوفالو بود. ویسکوزیته شیر شتر به طور قابل توجهی بالاتر از شیر گاو و پائین تر از شیر بوفالو بود. کشش سطحی متوسط متوسط شیر شتار ۵۸٫۳۹ dyne/cm بود. به همین نحو، در شیر گاو و بوفالو، وزن مخصوص متوسط به ترتیب ۵۱٫۷۷ dyne/cm و ۵۰٫۷۸, dyne/cm بود. ضریب شکست متوسط شیر شتر، گاو و بوفالو به ترتیب ۱٫۳۴۲۳، ۱٫۳۴۵۹ و ۱٫۳۴۶۴ بود. نقطه انجماد شیر شتر، -۰٫۵۱۸°C بود که بالاتر از شیر گاو و بوفالو بود. هدایت الکتریکی شیر شتر، به طور قابل توجهی بالاتر از شیر گاو و بوفالو بود.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

The comparison was made between various physico-chemical properties of camel milk with cow and buffalo milk. The mean acidity in camel milk was 0.144% lactic acid. Similarly, in cow milk and buffalo milk, it was 0.136% and 0.133% lactic acid, respectively. The mean specific gravity of camel milk was 1.029. Similarly, in cow and buffalo milk, the mean specific gravity was 1.029 and 1.033, respectively. The specific gravity of camel milk was significantly lower than that of the buffalo milk. The viscosity of camel milk was significantly higher than that of the cow milk but lower than buffalo milk. The mean surface tension of camel milk was 58.39 dyne/cm. Similarly, in cow and buffalo milk, the mean specific gravity was 51.77 dyne/cm and 50.78, dyne/cm, respectively. The mean refractive index of camel, cow and buffalo milk was value 1.3423, 1.3459 and 1.3464, respectively. The freezing point of camel milk was -0.518°C which was higher than the cow and buffalo milk. The electrical conductivity of camel milk was significantly higher than the cow as well as buffalo milk.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *