مقاله انگلیسی مروری بر بیولوژی سم یا توکسین هلیکوباکتر پیلوری ویروس سیتوتوکسین با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 مروری بر بیولوژی سم یا توکسین هلیکوباکتر پیلوری ویروس سیتوتوکسین

عنوان انگلیسی مقاله

An Overview of Helicobacter pylori VacA Toxin Biology

چاپ شده در

مجله MDPI

سال انتشار

سال ۲۰۱۶

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

سم VacA ترشح شده توسط Helicobacter pylori، توانایی باکتری را برای کلون سازی کردن کردن معده افزایش می دهد و به پاتوژنز آدنوکارسینوما (سرطان معده) و بیماری زخم پپتیک کمک می کند. ساختار و توالی آمینواسیدی با مشخصات مربوطه از دیگر سم های باکتریایی شناخته شده، نامرتبط است. VacA به عنوان یک سم تشکیل دهنده منفذ طبقه بندی می شود و بسیاری از اثرات آن بر سلولهای میزبان، به تشکیل کانال ها در مکان های داخل سلولی نسبت داده می شوند. گسترده ترین مطالعه در مورد فعالیت VacA، توانایی آن را برای تشکیل واکوئل مورد بررسی قرار داده است و اما سم یا توکسین، اثرات دیگری نیز بر سلولهای میزبان دارد. انواع متعددی از سلولها با VacA حساس هستند، از جمله سلولهای اپیتلیال گاستریک یا معده، سلولهای جداری، سلولهای T و انواع دیگری از سلولهای ایمنی بدن. این بررسی بر طیف وسیعی از فعالیت های VacA تمرکز دارد که در شرایط آزمایشگاهی قابل تشخیص هستند و همچنین بر اعمال VacA در شرایط داخل بدن که به کلون سازی معده H. pylori و پیشرفت بیماری معده مربوط هستند نیز تمرکز دارد.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

The VacA toxin secreted by Helicobacter pylori enhances the ability of the bacteria to colonize the stomach and contributes to the pathogenesis of gastric adenocarcinoma and peptic ulcer disease. The amino acid sequence and structure of VacA are unrelated to corresponding features of other known bacterial toxins. VacA is classified as a pore-forming toxin, and many of its effects on host cells are attributed to formation of channels in intracellular sites. The most extensively studied VacA activity is its capacity to stimulate vacuole formation, but the toxin has many additional effects on host cells. Multiple cell types are susceptible to VacA, including gastric epithelial cells, parietal cells, T cells, and other types of immune cells. This review focuses on the wide range of VacA actions that are detectable in vitro, as well as actions of VacA in vivo that are relevant for H. pylori colonization of the stomach and development of gastric disease.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *