مقاله انگلیسی مدل دوم مجموعه ارزیابی حرکت در کودکان با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

مدل دوم مجموعه ارزیابی حرکت در کودکان: مطالعه تطبیقی در بین کودکان ۱۰-۷ ساله جمهوری چک و بریتانیای کبیر

عنوان انگلیسی مقاله

The Second Version Of The Movement Assessment Battery For Children: A Comparative Study In 7–۱۰ Year Old Children From The Czech Republic And The United Kingdom

چاپ شده در

مجله Upol

سال انتشار

سال ۲۰۱۲

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

پیش زمینه: مجموعه ارزیابی حرکت برای کودکان یکی از رایج ترین ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی حرکت در کودکان به شمار می رود. هنجارهای عملکرد حرکتی در آزمون های نسخه دوم ویرایش شده مجموعه برگرفته از مطالعه ای بود که نمونه جمعیت کودکان بریتانیا می باشد. ارزیابی رشد کارکرد حرکتی برگرفته از نتایج آزمون های حرکتی در کودکان می باشد که ممکن است تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی باشد.

هدف: هدف این مقاله ارزیابی تناسب هنجارهای اولیه مجموعه ارزیابی حرکت برای کودکان-نسخه ۲ برای کاربرد در جمهوری چک می باشد.

روش ها: نتایج مجموعه ارزیابی حرکت برای کودکان-نسخه ۲ در نمونه کودکان چک در سنین ۱۰-۷ سال (تعداد=۴۸۷) با عملکرد آزمایش نمونه هنجاری بریتانیا کودکان (تعداد=۳۳۳) مقایسه گردید که در راهنمای معاینه گر با استفاده از آزمون z و اندازه تاثیر کوهن منتشر گردید.

نتایج: تفاوت های جزئی در عملکرد هماهنگ حرکتی ناخالص بین نمونه چک و بریتانیا یافت گردید. دختران جمهوری چک امتیازات عمده و بالاتری در مهارت دستی در مقایسه با نمونه بریتانیا از خود نشان دادند. اکثر گروه های سنی نمونه چک نشان دهنده عملکرد بالاتر در آزمون های متعادل مجموعه ارزیابی حرکت برای کودکان-نسخه ۲ نسبت به نمونه بریتانیا بود.

نتیجه گیری ها: این مقاله نشان داد که هنجارهای اولیه مجموعه ارزیابی حرکت برای کودکان-نسخه ۲ می تواند برای ارزیابی حرکتی در پسران جمهوری چک ۸-۷ ساله معتبر باشد. برخی تنظیمات هنجارهای بریتانیا برای مهارت دستی و آزمون های تعادل برای استفاده از مجموعه این آزمون در فعالیت های بالینی و آموزشی جمهوری چک مورد نیاز است.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

BACKGROUND: The Movement Assessment Battery for Children (MABC) is one of the most frequently used instruments for motor assessment in children. The norms for motor performance in the tests of the revised second version of the battery (MABC-2) were established from the study with the representative sample of the United Kingdom (UK) population of children. Assessment of motor function development derived from results of the motor tests in children can be affected by some social and cultural factors. OBJECTIVE: The aim of the study was to evaluate the suitability of the original norms of the MABC-2 for use in the Czech Republic. METHODS: The results of the MABC-2 in the representative sample of Czech children aged 7–۱۰ years (n = 487) were compared to test performance of the UK normative sample of children (n = 333) published in the MABC-2 Examiner’s Manual using the Cohen’s effect size and the z-test. RESULTS: Non-significant differences were found in gross motor coordination performance between Czech and UK samples. The Czech girls achieved significantly higher scores in the manual dexterity as compared to the UK sample. Most age groups of the Czech sample showed a significantly higher performance in the balance tests of the MABC-2 than the UK sample. CONCLUSIONS: The study suggested that the original norms of the MABC-2 can be valid for motor assessment only in the 7–۸ year old Czech boys. Some adjustments of the UK norms for the manual dexterity and balance tests are needed to use this test battery in clinical, psychological and educational practice in the Czech Republic.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *