مقاله انگلیسی شیوع پوسیدگی های اوایل کودکی و نقایص مینایی در کودکان پیش دبستانی چهار و پنج ساله قطری با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 شیوع پوسیدگی های اوایل کودکی و نقایص مینایی در کودکان پیش دبستانی چهار و پنج ساله قطری

عنوان انگلیسی مقاله

Prevalence of early childhood caries and enamel defects in four and five-year old Qatari preschool children

چاپ شده در

مجله BMC

سال انتشار

سال ۲۰۱۶

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

پیش زمینه: پوسیدگی های دندانی شایع ترین بیماری مزمن در کودکان در بیشتر جوامع دنیا می باشد. مطالعات مختلف اجرا شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج شیوع بالایی از پوسیدگی های اوایل کودکی را منتشر کرده اند. تا به حال هیچ مطالعه ای در قطر برای بررسی شیوع پوسیدگی کودکان (ECC) و نقایص پیشرونده مینای دندان در کودکان پیش دبستانی انجام نشده است. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع پوسیدگی دندان و نقایص مینا در کودکان پیش دبستانی چهار و پنج ساله مهدکودک های قطر انجام شده است.
روش ها: مطالعه توصیفی مقطعی بین ۲۵۰ کودک که به طور تصادفی از بین ۱۶ مهد کودک دولتی انتخاب شده بودند، انجام گردید. تجارب پوسیدگی برای دندان به جای سطح، با استفاده از معیارهای پوسیدگی سازمان بهداشت جهانی (dmft) اندازه گیری شد. نقایص مینای دندان با شاخص نقایص مینای پیش رونده درجه بدی شد. داده های آماری توصیفی و آزمون کای دو مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: میزان پاسخ ۶۳ درصد گزارش شد. شیوع کلی پوسیدگی مطالعه ۲/۸۹ درصد بود که ۶/۱۵ درصد از کودکان بررسی شده مبتلا به پوسیدگی اوایل کودکی یا ECC بودند و ۶/۷۳ درصد مبتلا به ECC شدید بودند. نقایص مینای پیش رونده در ۳۹ درصد از کودکان مشاهده شد که ۲۷ درصد از آنها کدورت محدود مینا داشتند.
نتیجه گیری: میزان بالای پوسیدگی های دندانی و نقایص مینا ثبت شده برای کودکان با این گروه سنی در این مطالعه، به نیاز شدید برای اجرای برنامه های پیشگیرانه و مراقبت حرفه ای در سطح جامعه تاکید دارد که بایستی از زمان بارداری و خردسالی شروع شود.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Background: Dental caries is the most prevalent chronic disease in early childhood in most communities worldwide. Several studies conducted in the Gulf Cooperation Council countries have documented a high prevalence of early childhood caries (ECC). To date, no studies have been conducted in Qatar to examine the prevalence of ECC and enamel developmental defects in preschool children. The present study aimed to determine the prevalence of ECC and enamel defects in preschool children aged four and five years attending kindergartens in Qatar. Methods: A descriptive cross-sectional study was performed among 250 children randomly selected from 16 public kindergartens. Caries experience was measured using the World Health Organization caries criteria (dmft) for tooth rather than surface; enamel defects were scored by the modified developmental defects of enamel index. Descriptive statistics and Chi-Square test of relatedness were used. Results: A response rate of 63 % was reported. The overall caries prevalence of the study sample was 89.2 %; 15.6 % of the examined children had ECC and 73.6 % had severe ECC. Developmental enamel defects were present in 39 % of children and 27 % had demarcated enamel opacities. Conclusion: The high rate of dental caries and enamel defects recorded in this study for this young age group has strongly emphasized the necessity of community-based preventive programs and professional care that should begin during pregnancy and in early childhood.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *