مقاله انگلیسی رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی

عنوان انگلیسی مقاله

The Relationship between Forgiveness and Marital Satisfaction

سال انتشار

سال ۲۰۱۱

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

این مطالعه به بررسی رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی در میان زنان متأهل بندرعباس پرداخت. نمونه شامل ۲۰۰ نفر بود که از طریق نمونه گیری لایه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده شامل سه مؤلفه پرسشنامه جمعیت‌شناسی، پرسشنامه بخشش انرایت [EFI]، توسط غباری و همکارانش و مقیاس رضایت زناشویی انریچ [EMS] توسط سلیمانیان به زبان فارسی ترجمه و پذیرفته شد. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه داده‌ها (P<0.001) بیانگر یک رابطه مثبت معنی دار بین رضایت زناشویی و بخشش است. نتایج تحلیل همبستگی چندگانه نیز بیانگر وجود روابط چندگانه بین رضایت زناشویی و بخشش است و بخشش بهترین عامل پیش‌بینی برای رضایت زناشویی بود.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

The study examined the relationship between forgiveness and marital satisfaction in BandAbbas married women. The sample included 200 persons who were selected through stratified sampling. Data collection tools, including 3 measure of Demographic Questionnaire, The Enright Forgiveness Inventory [EFI], was translated and adopted into Persian by Ghobari et al and the ENRICH Marital Satisfaction scale [EMS], was translated and adopted into Persian by Soleymanian. This type Pearson correlation and multiple regression analysis of data (P<0.001) saying that a significant positive relationship between marital satisfaction and forgiveness. Results of multiple correlation analysis also suggests the existence of multiple relationships between forgiveness marital satisfaction and forgiveness was the best predictor of marital satisfaction

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *