مقاله انگلیسی دوام مکانیکی یک بتن پلیمری بهینه شده تحت بارهای مختلف چرخه حرارتی با ترجمه فارسی – Elsevier 2014

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

دوام مکانیکی یک بتن پلیمری بهینه شده تحت بارهای مختلف چرخه حرارتی – مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی مقاله

Mechanical durability of an optimized polymer concrete under various thermal cyclic loadings – An experimental study

چاپ شده در

مجله الزویر – Elsevier

سال انتشار

سال ۲۰۱۴

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

تحقیق و بررسی مقاومت کششی (σ_(t و حالت ۱مقاومت فشاری (k_ic ) از بتن پلیمری و رفتار نیمه شکننده آن ها یک پیشرفت بزرگ برای مهندسی است . در این مقاله مقاومت مکانیکی چسب بتن پلیمری بهینه شده که متمرکز شده روی دو خصوصیت فوق در آزمایشگاه تحت سه چرخه متفاوت یخ زدن/گرم شدن مورد بررسی قرارگرفت . برای اندازه گیری مقاومت کششی و مقاومت فشاری به ترتیب از آزمایش ظرف برزیلی و جدا شدگی خمشی پیشرونده(SENB) استفاده شده است . چرخه های حرارتی عبارتند از:

۲۵ تا۳۰ – درجه چرخه A – 25 تا۷۰ درجه چرخهB – 30- تا۷۰ درجه چرخه C برای ۷ روز بکاربرده شد . نمونه های آزمایش ، مطابق با آب و هوای ایران در فصل های مختلف انتخاب شدند . نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد به ترتیب بیشترین افزایش وکاهش را روی (σ_(t و ( k_ic )در مقایسه با شرایط محیطی معمولی . همچنین نشان داد که مقاومت فشاری و مقاومت کششی مواد بتنی پلیمری تست شده با افزایش مقادیر میانگین دمای چرخه حرارتی کاهش یافت . نتایج آزمایشگاهی اثر قابل ملاحظه چرخه های حرارتی به خصوص چرخهB روی هردو مقاومت فشاری وکششی را نشان می دهد.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract
Investigating the tensile strength (rt) and mode I fracture toughness (KIc) of polymer concrete (PC) materials due to their quasi-brittle behavior is of great interest to engineers. In this paper, the mechanical durability of an optimized epoxy PC, focused on the two above properties, are experimentally investigated under three different freeze/thaw cycles. The diametrally compressed un-cracked Brazilian disc (BD) and the single edge notch bending (SENB) test configurations are used to measure the split tensile strength and fracture toughness, respectively. The thermal cycles; 25 C to 30 C (cycle-A), 25 C to 70 C (cycle-B) and 30 C to 70 C (cycle-C) applied for 7 days to the test specimens; are chosen according to the climate of Iran in different seasons. Experimental results show the noticeable influence of thermal cycles, especially cycle-B, on both fracture toughness and tensile strength. Heat-to-cool thermal cycle-A and thawing thermal cycle-B indicate the most increase and reduction, respectively on both rt and KIc in comparison to ambient conditions. Also, it was shown that the fracture toughness and tensile strength of tested PC materials are reduced by increasing the mean temperature values of thermal cycles.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *