مقاله انگلیسی در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب: نوع جدیدی از برهمکنشهای ضعیف

عنوان انگلیسی مقاله

On the Covalent Character of Rare Gas Bonding Interactions: A New Kind of Weak Interaction

چاپ شده در

مجله  ACS

سال انتشار

سال ۲۰۱۲

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

در سطح محاسباتی با عنوان معادله درجه دوم میانگین گیری شدۀ خوشه-جفت شده (AQCC)، چند سیستم دارای گاز نجیب (Rg) انتخاب شده اند و با نظریه کوانتومی اتمها در مولکولها (QTAIM) ، نظریه اربیتال پیوندی طبیعی (NBO) و چند روش تحلیلی دیگر مطالعه شده اند. طبق معیارهای تشکیل پیوند کووالانسی، اکثر پیوندهای گازهای نجیب (Rg-M (Rg=He,Ar,Ne,Kr,Xe, M=Be,Cu,Ag,Au,Pt در این مقاله، بجای تعلق داشتن به برهمکنشهای واندروالسی و کووالانسی به گروه برهمکنشهای ضعیف تعلق دارند. نتایج ما درا ین مقاله نشان میدهند که پیوندهای گاز نجیب، متعلق به نوع جدیدی از برهمکنشهای ضعیف، مثل پیوندهای هیدروژنی میباشند.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

At the averaged quadratic coupled-cluster (AQCC) level, a number of selected rare gas (Rg) containing systems have been studied using the quantum theory of atoms in molecules (QTAIM), natural bond orbital (NBO), and several other analysis methods. According to the criteria for a covalent bond, most of the Rg−M (Rg = He, Ne, Ar, Kr, Xe; M = Be, Cu, Ag, Au, Pt) bonds in this study are assigned to weak interactions instead of van der Walls or covalent ones. Our results indicate that the rare gas bond is a new kind of weak interaction, like the hydrogen bond for example.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *