مقاله انگلیسی جلوگیری از رسوب کریستال کلسیم اگزالات کلیوی القا شده با اتیلن گلیکول با ترجمه فارسی – Springer 2014

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

درمان آنتی اکسیدانتی از رسوب کریستال کلسیم اگزالات کلیوی القا شده با اتیلن گلیکول در رت های ویستار جلوگیری می کند

عنوان انگلیسی مقاله

Antioxidant therapy prevents ethylene glycol-induced renal calcium oxalate crystal deposition in Wistar rats

چاپ شده در

مجله  اشپرینگر – Springer

سال انتشار

سال ۲۰۱۴

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

هدف: آسیب سلول‌های اپیتلیال کلیه توسط گونه‌های فعال اکسیژن، گامی ضروری در بیماری زایی سنگ‌های مجاری ادراری است، و شواهد زیادی وجود دارد که طی نفروتیلاسیون کلسیم اگزالات ایدیوپاتیک گونه‌های اکسیژن فعال تولید و استرس اکسیداتیو (OS) ایجاد می‌شود. به نظر می رسد که استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی برای محافظت نفروتیلاسیون در انسان و حیوانات آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.
روش‌ها : سنگ مجاری ادراری کلسیم اگزالات با تجویز اتیلن گلیکول ۰٫۷۵٪ v / v در آب آشامیدنی موش‌های صحرایی نر Wistar با وزن ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم القا شد. مطالعه در دوره‌های ۴ و ۸ هفته ای انجام شد. در دوره ۴ هفته ای، گروه ۱ (کنترل) با رژیم غذایی استاندارد تجاری تغذیه شد. گروه ۲ رژیم غذایی مشابه همراه با ۰٫۷۵٪ اتیلن گلیکول (EG) دریافت کرد. گروه ۳ همراه رژیم غذایی و آب حاوی نوترینت‌ های آنتی اکسیدان اضافی و آب لیمو به عنوان منبع غذایی سیترات (EGAX) دریافت کرد. گروه ۴ مشابه گروه ۳ بود، اما EG در آب وجود نداشت. در پروتکل مطالعه ۸ هفته ای، گروه ۵ در ۲۸ روز اول با رژیم غذایی استاندارد همراه آب دارای EG تغذیه شد و در ادامه ی پروتکل از EG استفاده نشد. گروه ۶ (گروه درمانی) رژیم غذایی با EG را در ۲۸ روز اول دریافت کرد و پس از آن EG قطع شد و نوترینت های آنتی اکسیدان اضافه شد. به گروه هفتم، رژیم غذایی با نوترینت های آنتی اکسیدان را برای ۸ هفته ارائه شد. گروه ۸ (گروه پیشگیرانه) ۴ هفته رژیم غذایی با نوترینت های آنتی اکسیدان دریافت کرد و سپس در ۴ هفته بعدی نوترینت های آنتی اکسیدان با EG دریافت کرد. آب لیمو همراه آنتی اکسیدان‌ها ارائه شد. بعد از دوره درمان، کلیه‌ها برای آزمایش هیستوپاتولوژیک برداشته شدند.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Abstract Purpose Renal epithelial cell injury by reactive oxygen species is a prerequisite step in the pathogenesis of urolithiasis, and there is increasing evidence that reactive oxygen species is produced and oxidative stress (OS) is developed during idiopathic calcium oxalate nephrolithiasis. It appears that the administration of natural antioxidants has been used to protect against nephrolithiasis in human and experimental animals. Methods Calcium oxalate urolithiasis was induced experimentally by administration of 0.75 % v/v ethylene glycol in drinking water of male Wistar rats weighing 150–۲۰۰ g. Study was conducted in 4- and 8-week periods. In the 4-week period, Group 1 (control) was fed a standard commercial diet. Group 2 received the same diet with the addition of 0.75 % of ethylene glycol (EG). Group 3 received EG plus the diet, and water with additional antioxidant nutrients, and lemon juice as the dietary source of citrate (EG ? AX). Group 4 was the same as Group 3, but with no EG in water. In the 8-week study protocol, Group 5 was fed the standard diet with EG in water for the first 28 days, followed with no EG. Group 6 (curative group) received the diet with EG for the first 28 days, followed by discontinuation of EG plus the addition of antioxidant nutrients. Group 7 was provided the diet with antioxidant nutrients for 8 weeks. Group 8 (preventive group) received the diet with antioxidant nutrients for 4 weeks, followed by antioxidant nutrients with EG for the next 4 weeks. Lime juice was given along the antioxidants. After treatment period, kidneys were removed and used for histopathological examination.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *