مقاله انگلیسی تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل در بیوراکتور بیوفیلمی با بستر متحرک

عنوان انگلیسی مقاله

AEROBIC THERMOPHILIC TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE IN A MOVING-BED BIOFILM BIOREACTOR

چاپ شده در

مجله ابسکو – Ebsco

سال انتشار

سال ۲۰۱۱

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

در مطالعه حاضر، شیرابه لندفیل بدست آمده از لندفیل تبریز برای اولین بار در بیوراکتور لجن فعال شده به طریق رشد معلق، تصفیه و سپس تحت شرایط ترموفیلیک (۵۰ درجه سانتی گراد) به بیوراکتور بیوفیلمی با بستر متحرک برگردانده شد. با افزایش نرخ بارگذاری آلی (OLR) از ۰٫۴۵۴ به ، میانگین رفع نیاز به اکسیژن شیمیایی محلول (SCOD) از ۷۰ درصد به ۶۲ درصد تغییر کرد. زمان ماند هیدرولیکی (HRT)، ۱۲، ۱۴، ۸٫ ۱۶ و ۲۱ ساعت در نظر گرفته شد. نسبت بازیافت زیست توده از ۱ به ۵٫ ۱ تغییر کرد. غلظت کل زیست توده در رنج بود که از این مقدار ۶۵- ۶۰ درصد به شکل بیوفیلم وجود داشت. کارایی حذف COD در عملیات بیوفیلمی با بستر متحرک ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از رشد معلق در OLR و HRT بود. آزمایشات تنفس سنجی نشان داد که ترکیبات آلی تجزیه پذیر زیستی تحت شرایط ترموفیلیک و مزوفیلیک به ترتیب ۷٫ ۵ و ۲٫ ۵ درصد از سوبسترا را به خود اختصاص می دهند. ماکزیمم نرخ جذب اکسیژن حاصله تحت شرایط ترموفیلیک و مزوفیلیک به ترتیب و بود.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

In the present study the landfill leachate obtained from Tabriz Landfill site was first treated in a suspended growth activated sludge bioreactor which then was turned to a moving-bed biofilm bioreactor under thermophilic conditions (50ºC). The average Soluble Chemical Oxygen Demand (SCOD) removal ranged from 70% to 62% as Organic Loading Rate (OLR) increased from 0.454 to 4.678 kgCOD/(m3.d). Hydraulic Retention Time (HRT) values were set to 12, 14, 16.8, and 21 h. The recycle ratio of biomass ranged from 1 to 1.5. The total biomass concentration was in the range of 2600-3100 mg/Lof which 60-65 percent was in the form of biofilm. It was COD removal efficiency was 5% to 10% higher in moving-bed biofilm operation compared to suspended growth one at the same OLR and HRT. Respirometry experiments revealed that readily biodegradable organic compounds accounted for 5.7% and 5.2% of substrate under thermophilic and mesophilic conditions, respectively. The maximum resulting oxygen uptake rates were 0.21 mgO2/(L.min) and 0.16 mgO2/(L.min) under thermophilic and mesophilic conditions, respectively.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *