مقاله انگلیسی بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

سویه های تریکودرما موجب بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری از طریق افزایش رشد ریشه، تولید اسمولیت و حذف سدیم از طریق ترشحات ریشه می شود

عنوان انگلیسی مقاله

Trichoderma spp. Improve Growth of Arabidopsis Seedlings Under Salt Stress Through Enhanced Root Development, Osmolite Production, and Na+ Elimination Through Root Exudates

چاپ شده در

مجله  Apsnet

سال انتشار

سال ۲۰۱۴

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

تنش شوری یک عامل محدود کننده مهم برای کشاورزی جهان محسوب می شود. در این جا ما گزارشی را در خصوص پتانسیل Trichoderma virens وT. Atroviride برای القای تحمل و مقاومت به تنش در نهال های ارابیدپوسیز ارایه می کنیم. ما در ابتدا اثر غلظت های شوری مختلف را بر روی تولید بیوماس ریشه و ساختار ریشه نهال های ارابیدوپسیز مشخص کردیم. پی برده شد که شوری موجب متوقف شدن رشد گیاه و نمو ریشه در حالت وابسته به دوز با بلوکه کردن تولید سیگنال اوکسین می شود. تجزیه تحلیل موتانت های وحشی و eir1, aux1-7, arf7arf19 وtir1abf2abf19 نقش کلیدی را برای تولید سیگنال اسید استیک ایندول-۳ در ایجاد تحمل تنش نشان داد. هم چنین پی برده شدکه T. virens (Tv29.8) وT. atroviride (IMI 206040) موجب رشد گیاه در هر دو شرایط شوری و طبیعی شد که مربوط به القای ریشه های جانبی و تار های کشنده از طریق سیگنال اوگسین بود. نهال های ارابیدوپسیز رشد یافته تحت شرایط شوری با تریکودرما تلقیح شده و افزایش سطوح اسید ابسزیک، ال-پرولین و اسکوربیک اسید و بهبود حذف سدیم را از طریق ترشحات ریشه نشان دادند. داده های ما نشان دهنده نقش اساسی تولید سیگنال اوکسین و ساختار ریشه در مقاومت به شوری در ارابیدوپسبز بوده و نشان می دهد که این قارچ ها موجب بهبود سطح IAA گیاه و نیز وضعیت انتی اکسیدان و حفاظت اسمزی گیاهان تحت تنش شوری می شوند.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Salt stress is an important constraint to world agriculture. Here, we report on the potential of Trichoderma virens and T. atroviride to induce tolerance to salt in Arabidopsis seedlings. We first characterized the effect of several salt concentrations on shoot biomass production and root architecture of Arabidopsis seedlings. We found that salt repressed plant growth and root development in a dose-dependent manner by blocking auxin signaling. Analysis of the wild type and eir1, aux1-7, arf7arf19, and tir1abf2abf19 auxinrelated mutants revealed a key role for indole-3-acetic acid (IAA) signaling in mediating salt tolerance. We also found that T. virens (Tv29.8) and T. atroviride (IMI 206040) promoted plant growth in both normal and saline conditions, which was related to the induction of lateral roots and root hairs through auxin signaling. Arabidopsis seedlings grown under saline conditions inoculated with Trichoderma spp. showed increased levels of abscissic acid, L-proline, and ascorbic acid, and enhanced elimination of Na+ through root exudates. Our data show the critical role of auxin signaling and root architecture to salt tolerance in Arabidopsis and suggest that these fungi may enhance the plant IAA level as well as the antioxidant and osmoprotective status of plants under salt stress.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *