مقاله انگلیسی بررسی فلزات سنگین در رواناب شهری با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

بررسی فلزات سنگین در روان آب شهری

عنوان انگلیسی مقاله

Study of heavy metals in urban runoff

چاپ شده در

مجله  اشپرینگر – Springer

سال انتشار

سال ۲۰۰۵

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

بررسی مقطعی در سراسر شهر تهران و یک مطالعه زمینه‌ای به منظور آماده‌سازی نقشه‌ی کانال‌های زه‌کشی اصلی و جانبی انجام شد. سه کانال زهکشی اصلی برای این تحقیق مشخص شد و برخی از ایستگاه‌های نمونه‌برداری انتخاب شدند. سه ایستگاه در جنوب تهران انتخاب شد. دلیل انتخاب این ایستگاه‌ها این است که تمام رواناب‌های سطحی شهری به طور کامل از این نقاط عبور می‌کنند و نمونه‌های گرفته شده از این نقاط نشان‌دهنده‌ی همه انواع آلاینده‌هایی هستند که در سطح شهر منتقل می‌شوند. سه ایستگاه دیگر در مرکز و سه ایستگاه بیشتر در شمال تهران انتخاب شدند. جریان رواناب سطحی در سه کانال اصلی از شمال به جنوب تهران، در جنوب شهر ری همگرا شدند و در نهایت به دریاچه نمک قم ختم شدند. ایستگاه‌ها در سه مسیر، سرخه‌حصار، عمادآورد و کن انتخاب شدند. در هر ماه، دو ایستگاه از ۹ ایستگاه مختلف آماده شدند. بعد از جمع‌آوری نمونه‌ها با توجه به روش‌های استاندارد، نمونه‌ها در نیتریک اسید حل شدند و سپس توسط دستگاه جذب اتمی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهند که غلظت آلاینده‌ها از شمال به جنوب افزایش یافته است. به عنوان مثال، روی با غلظت متوسط ماهانه ۰٫۹۸ میلی‌گرم/ لیتر بیشترین غلظت را دارد و نیکل با غلظت ۰٫۰۲ میلی‌گرم/ لیتر در ایستگاه‌های جنوبی کمترین غلظت را دارد. غلظت متوسط روی، سرب، کادمیوم، مس و نیکل به ترتیب عبارت بود از: ۰٫۶۳۸، ۰٫۰۹۷، ۰٫۰۴ و ۰٫۰۳۵ میلی‌گرم/ لیتر. مجموع غلظت متوسط فلزات سنگین در سه کانال اصلی ۰٫۱۷۷، ۰٫۱۷۶ و ۰٫۱۴۵ میلی‌گرم/ لیتر بود. عماد آورد آلوده‌ترین کانال بود.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

A cross-sectional survey was conducted through Tehran city and a field study was conducted to prepare main and accessory drainage channels map. Three main drainage channels were identified for this research and some sampling stations were chosen. Three stations selected in south of Tehran. The reason for selecting these stations is that all urban surface runoff completely pass through these points and samples taken from these points are representative of all kinds of pollutants that transit from city surface. Another Three stations were selected in center and further three stations were selected at north of Tehran. Surface runoff flow in three main channels, from north to south of Tehran, converge at south of Rey city and finally end up to Ghom Salt lake. The stations were chosen at three trajectories, Sorkhe Hesar, Emad Avard, Kan. At each month two samples were prepared from nine different stations. After collection of samples with respect to standard methods, they were dissolved in nitric acid and then analyzed by atomic absorption device. The results show that the concentrations of pollutants increased from north to south. For instance, Zinc had most concentration with monthly average of 0.98 mg/l and Nickel had the lowest amount with 0.02 mg/l in southern stations. Average concentration of Zn, Pb, Cd, Cu and Ni were: 0.638, 0.097, 0.04 and 0.035 mg/l respectively. Total average concentrations of heavy metals at three main channels were of 0.177, 0.176 and 0.145 mg/l. Emad Avard was the most polluted channel.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *