مقاله انگلیسی برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران

عنوان انگلیسی مقاله

The estimation of per capita loadings of domestic wastewater in Tehran

چاپ شده در

مجله BMC

سال انتشار

سال ۲۰۱۵

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

مقدار بار شاخصه های فاضلاب یکی از پارامترهای اصلی در طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب می باشد. میزان سرانه تولید روزانه فاضلاب (GPCD) با آنالیز اطلاعات ماهانه از ۹تصفیه خانه فاضلاب در شهر تهران، پایتخت ایران؛ برآورد شد. مقدار GPCD از طریق اندازه گیری میزان جریان جمع آوری شده، داده های جمعیت و تراکم محاسبه شد. نتایج، مقادیر۳۲٫۹۶ ± ۱٫۹۱, ۴۹٫۲۵ ± ۲٫۴۹, ۳۷٫۳۱ ± ۲٫۴۴, ۶٫۷۷ ± ۰٫۵۳, ۱٫۹۶ ± ۰٫۱۱, ۹۲٫۲۳ ± ۵٫۶۸, ۲٫۰۷ ± ۰٫۳۹ و ۱۲۸٫۹۶ ± ۶٫۶۹گرم در روز را به ترتیب برای ۵BOD,COD,TSS,TKN,P,TDS,ON و TS فاضلاب تهران نشان داد. برآورد سرانه برای تولید و تصفیه فاضلاب به ترتیب ۱۸۶٫۰۶ ± ۷٫۸۵ و L/d.cap 136.72 ± ۵٫۴۳ تعیین شد. تخمین زده شد که تقریباً از ۵۰۴ m3/d لجن تولیدی در تهران ۳۴۶ m3/d به عنوان لجن خام دفعی است. مدل های ساده رگرسیونی ارتباط تغییرات تولید و جمع آوری فاضلاب را با جمعیت و تغییرات پارامترهای GPCD را نشان دادند. مشخص شد که فاضلاب شهر تهران را می توان به عنوان فاضلابی با قابلیت تجزیه بالا دسته بندی کرد؛ اما طی ده های اخیر، شاخص های تجزیه بیولوژیکی(BI) تا % ۱۵کاهش یافته اند. پارامترهای سرانه جدید ارائه شده می توانند به منظور اهداف طراحی در شهر تهران مورد استفاده قرار گیرند؛ و احتمالاً در مناطق با ویژگی های مشابه که مقادیر کلاسیک جایگزین از منابع خارجی بدست آمد. این مقادیر می توانند در طراحی سیستم تصفیه بهتر کمک کننده بوده و موجب کاهش ظرفیت مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب تا %۴۰ در شهر تهران خواهد شد.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

The amount of wastewater characteristics loading is one of the main parameters in the design of wastewater collection and treatment systems. The generation per capita per day (GPCD) of wastewater characteristics was estimated by analyzing the monthly data of nine wastewater treatment plants in Tehran, capital city of Iran. GPCD values were calculated from measured collected wastewater flow, the population and concentration data. The results indicated the values of 32.96 ± ۱٫۹۱, ۴۹٫۲۵ ± ۲٫۴۹, ۳۷٫۳۱ ± ۲٫۴۴, ۶٫۷۷ ± ۰٫۵۳, ۱٫۹۶ ± ۰٫۱۱, ۹۲٫۲۳ ± ۵٫۶۸, ۲٫۰۷ ± ۰٫۳۹ and 128.96 ± ۶٫۶۹ g/d.cap of GPCD for BOD5, COD, TSS, TKN, P, TDS, ON and TS, respectively, for Tehran’s wastewater. The per capita estimated for the wastewater production and treatment were determined to be 186.06 ± ۷٫۸۵ and 136.72 ± ۵٫۴۳ L/d.cap, respectively. It is estimated that about 504 m3 /d and 346 m3 /d of sludge, will be produced and waste as excrement raw sludge, respectively, in Tehran. Simple regression models were presented the relationships such as the change of collected and treated wastewater with population and changes of GPCD parameters with each other. It was revealed that the Tehran’s wastewater may be classified as highly degradable, but during recent decades its Biodegradability Index (BI) has been reduced up to 15%. The new suggested revised per capita parameters can be used for design purposes in Tehran, and possibly, in areas with similar characteristics, substituting the classical values obtained from foreign textbooks. These values could help in designing more accurate treatment systems and may lower the required capacity for the treatment of wastewater up to 40% in Tehran.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *