مقاله انگلیسی اطلاع رسانی عصبی مدل OAR برای ارائه دانش داخلی در مغز با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 اطلاع رسانی عصبی مدل OAR برای ارائه دانش داخلی در مغز

عنوان انگلیسی مقاله

The OAR Model of Neural Informatics for Internal Knowledge Representation in the Brain

چاپ شده در

مجله  IGI

سال انتشار

سال ۲۰۰۷

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

مدل های شناختی ارائه ی اطلاعات یکی از حوزه های بنیادی تحقیقات در اطلاع رسانی شناختی است که تلاش دارد تا مکانیزم ها و پتانسیل های مغز در یادگیری و ارائه ی دانش را نشان دهد. به دلیل این که حافظه یکی از مبانی اصلی تمام خوشه های طبیعی است، یک مدل عمومی از حافظه، به خصوص حافظه ی بلند مدت، میتواند مبانی بنیادی ارائه ی اطلاعات داخلی و انواع نتایج یادگیری را توضیح دهد. این مقاله یک مدل رابطه ی ویژگی اشیا (OAR) را برای ارائه ی رسمی ساختار های اطلاعات داخلی و دانش کسب شده و یادگرفته شده در مغز، ارائه میدهد. این مدل های اطلاعات رسانی عصبی در حافظه ی انسان با تمرکز خاص بر روی حافظه ی بلند مدت معرفی شده است. سپس، مدل OAR که مکانیزم های ارائه ی دانش و اطلاعات داخلی در مغز را نشان میدهد، به صورت رسمی توصیف میشود و معانی فیزیکی و فیزیولوژیک این مدل نیز توضیح داده میشود. بر اساس مدل OAR، ساختار های دانش و مکانیزم های یادگیری به دقت بررسی میشود. علاوه بر این، دامنه ی ظرفیت حافظه ی انسان بر اساس OAR به صورت دقیق بررسی میشود و با استفاده از این روش، ظرفیت حافظه بر مبنای ۱۰^۸,۴۳۲ به دست می آید.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

The cognitive models of information representation are fundamental research areas in cognitive informatics, which attempts to reveal the mechanisms and potential of the brain in learning and knowledge representation. Because memory is the foundation of all forms of natural intelligence, a generic model of memory, particularly the long-term memory, may explain the fundamental mechanism of internal information representation and the forms of learning results. This article presents the Object-Attribute-Relation (OAR) model to formally represent the structures of internal information and knowledge acquired and learned in the brain. The neural informatics model of human memory is introduced with particular focus on the long-term memory. Then, the OAR model that explains the mechanisms of internal knowledge and information representation in the brain is formally described, and the physical and physiological meanings of this model are explained. Based on the OAR model, knowledge structures and learning mechanisms are rigorously explained. Further, the magnitude of human memory capacity is rigorously estimated on the basis of OAR, by which the memory capacity is derived to be in the order of 108,432 bits.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *