مقاله انگلیسی ارزیابی مقدماتی بارگذاری باکتری های بیماری زا در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری با ترجمه فارسی – Elsevier 2018

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

ارزیابی مقدماتی بارگذاری باکتری های بیماری زا در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری و ورمی کمپوست

عنوان انگلیسی مقاله

Preliminary evaluation of pathogenic bacteria loading on organic Municipal Solid Waste compost and vermicompost

چاپ شده در

مجله الزویر – Elsevier

سال انتشار

سال ۲۰۱۸

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

استفاده از کمپوست (مخلوط) و یا ورمی کمپوست (مخلوط کرمی) های گرفته شده از بخش آلی ضایعات جامد شهری (OFMSW) با توجه به سطح بالای عوامل بیماری زای (پاتوژن ) باکتریایی، اختلاف های خاصی را به وجود آورده، از این رو از محدودیت های قانونی فراتر رفته است. این مطالعه اولیه در راستای مقایسه تکامل تدریجی باکتری های بیماری زا روی کمپوست OFMSW در مقابل ورمی کمپوست (تولید شده توسط کرم خزنده شب ) بمنظور دستیابی به اهداف بهداشتی است. تحلیل داده های کیفی نشان داده که در ورمی کمپوست OFMSW در مقایسه با فرآیند کمپوست معمول باعث کاهش میزان کالیفرم (قولون زی ) بیشتری می شود. مقدار باکتری اشرشیاکلی در کمپوست OFMSW در محدوده ۴٫۷۲-۴٫۹۶ 〖log〗_۱۰ CFU g^(-1) قرار داشت در حالی که به وضوح مشاهده شد که بر خلاف آن، باکتری اشرشیاکلی در ورمی کمپوست نهایی قابل تشخیص نبود (۶٫۰۱-۶٫۱۴ کاهش لگاریتمی) که می توان آن را اثر دخالت فرآیندهای گوارشی در احشاء کرم دانست. هر دو مخلوط OFMSW و ورمی کمپوست، محصولات آری از باکتری سالمونلا تولید کردند که از لحاظ استفاده کشاورزی و بهبود خاک قابل قبولند. در مقایسه با کمپوست، تحلیل انجام گرفته در این تحقیق نشان داد که فعالیت کرم خاکی می تواند به طور مؤثری مقدار باکتری های بیماری-زا را در مخلوط های کرمی OFMSW کاهش دهد. با این حال، این مطالعه به منظور درک عوامل مؤثر بر افزایش باکتری های بیماری زا در تولید ورمی کمپوست و سامانه های تجزیه بدون کرم خاک ضروری است.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract
The use of composts or vermicomposts derived from organic fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW) brought about certain disagreement in terms of high level of bacterial pathogens, thereby surpassing the legal restrictions. This preliminary study was undertaken to compare the evolution of pathogenic bacteria on OFMSW compost against vermicompost (generated by Eudrilus eugeniae) with promises of achieving sanitation goals. Analysis to quality data showed that OFMSW vermicomposting caused a moderately higher reduction in total coliforms in contrast to composting. E. coli in OFMSW composts was found to be in the range of 4.72e4.96 log10 CFU g۱ whilst on a clear contrary, E. coli was undetectable in the final vermicomposts (6.01e6.14 logs of reduction) which might be explained by the involvement of the digestive processes in worms’ guts. Both OFMSW composts and vermicomposts generated Salmonella-free products which were acceptable for agricultural usage and soil improvement. In comparison to compost, the analysis of this research indicated that earthworm activity can effectively destroy bacterial pathogenic load in OFMSW vermicomposts. But still, this study necessitates extra research in order to comprehend the factors that direct pathogenic bacteria in vermicomposting and earthworm-free decomposition systems.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *