مقاله انگلیسی اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گزنه در موش های نر نژاد NMRI با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گزنه در موش های نر نژاد NMRI

عنوان انگلیسی مقاله

Anti-inflammatory effect of alcoholic Urtica dioica extract in male NMRI rats

سال انتشار

سال ۲۰۱۲

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اثرات جانبی و بخصوص التهاب مزمن و درمان ناکامل بیماران مبتلا به این عوارض جانبی، استراتژی‌های جدید و موثر مورد نیاز است. برای این منظور، در مطالعه‌ی حاضر ما گزنه(Urtica dioica ) را که گیاهی مردمی و شناخته شده بین مردم است را از نظر علمی برای درمان التهاب ارزیابی می کنیم.

مواد و روش‌ها: گروه شاهد، کنترل و گروه‌های تیمار، به منظور اندازه‌گیری التهاب به چهار روش تقسیم شدند. ۱) التهاب نخاغی پا در اثر القای فرمالین. به دو یا سه روش به ترتیب، التهاب توسط الکل زایلین و اسید استیک به گوش و پریتون ایجاد شده است. در آخرین روش(درد مزمن) وزن های مختلف از کتان جایگذاری شده در مرز کشاله ران رت، قبل و بعد از ۷ روز با گروه های کنترل و درمان مقایسه شد.

نتایج: آنالیزهای آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین نسبت التهاب در گروه کنترل و گروه‌های درمانی وجود دارد. عصاره در دوزهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم توانست التهاب حاصل از فرمالین، به ترتیب ۲ /۲ ±۵۲/۲۴ و ۱/۲ ±۷۱/۲۲ % را کاهش دهد. به هر حال سه دوز از عصاره(۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در کیلو گرم) به صورت معنی داری استیک اسید حاصل از پریتون را کاهش داد، به ترتیب؛ ۴/۲ ±۴۵/۲۱ ، ۲/۲ ± ۵۵/۱۸ و ۸/۱ ± ۴۹/ ۲۷ %. نتایج در آزمایشات التهاب مزمن نشان داد که دوز عصاره ی بالاتر از ۴۰۰ میلی گرم در کیلوگرم توانست التهاب را کاهش دهد، ۱/۲ ± ۰۸/۲۴ %.

بحث: این مطالعه نشان داد که عصاره ی الکلی گیاه گزنه می تواند التهاب مزمن و حاد را به شدت کاهش دهد.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Background and Objective: Regarding side effects of acute and especially chronic inflammation and incomplete treatment of patients suffering from these side effects, the new and effective strategies are needed. For this purpose, in the present study, we scientifically evaluate an introduced folk herb Urtica dioica, for treatment of inflammation. Materials and Methods: The Sham, control and treatment groups were subjected to four methods in order to measurement the inflammation: 1) Formalininduced hind paw inflammation. In 2nd and 3rd methods, respectively, inflammation was induced by xylene and acetic acid application to ear and peritoneum. In the last method (chronic pain) the weight difference of cottons implanted in groin border of rats, before and after 7 days were compared in control and treatment groups. Results: Statistical analysis has shown a significant difference between rate of inflammation in control and treatment groups. The extract in doses of 50 and 100 mg/kg could reduce inflammation produced by formalin 24.52 ± ۲٫۲ and 22.71 ± ۲٫۱ % respectively. However, three doses of the extract (20, 50 and 100 mg/kg) have significantly reduced the acetic acid produced peritonitis, 21.45 ± ۲٫۴, ۱۸٫۵۵ ± ۲٫۲ and 27.49 ± ۱٫۸ % respectively. Results in chronic inflammation examination showed that the extract in doses over 400 mg/kg could have diminished inflammation 24.08 ± ۲٫۱ %. Conclusion: This study shows that alcoholic Urtica dioica extract could markedly reduce the chronic and acute inflammation.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *