مقاله انگلیسی ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط انتقال محصول و خوراک پتروشیمیایی با ترجمه فارسی – Elsevier

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط انتقال محصول و خوراک پتروشیمیایی

عنوان انگلیسی مقاله

Comprehensive risk assessment and management of petrochemical feed and product transportation pipelines

چاپ شده در

مجله  الزویر – Elsevier

سال انتشار

سال ۲۰۰۹

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

به منظور ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط لوله اطلاعات کاملی مورد نیاز است. بهرحال، بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی مقدار مخاطرات(QRA) (مدل احتمالاتی) به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین، این مقاله با استفاده از مدل های اندیس گذاری و احتمالاتی مدلی را ارائه می‌دهد که بر بیشتر محدودیت های مدل ها غلبه می کند و یک تکنیک مناسب برای ارزیابی جامع مخاطرات و مدیریت خطوط لوله است. به همین دلیل ۶۰ خط لوله محصول و خوراک از مجتمع های پتروشیمی ماهشهر ارزیابی شدند و خطوط لوله کلر به دلیل اینکه فواصل پر خطر زیادی دارند برای ارزیابی خطر انتخاب شدند. بعلاوه اندیس های خطر نسبی نیز در تمام قسمت های خط لوله تعیین شدند. نرخ خرابی های خطوط لوله بر مبنای علل مختلف خرابی ارزیابی شدند. مدل توزیع گاز سنگین از نرم افزار ALOHA برای آنالیزهای بیشتر گاز کلر با غلظت های مختلف استفاده شد. نهایتا اندیس‌های ارزیابی مخاطرات نسبی بدست آمده به عنوان یک فاکتور تنظیم کننده برای تصحیح نرخ خرابی خطوط لوله و برای توسعه یک الگوریتم به عنوان یک تکنیک جامع ارزیابی مخاطرات مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا آنالیز حساسیت الگوریتم انجام شد. این الگوریتم تشخیص بیشتر خرابی های خط لوله را ممکن می سازد. استفاده از داده های رویدادهای قبلی نه تنها در مدیریت مخاطرات و طرح های پاسخ فوری مهم است، بلکه در ارزیابی مخاطرات با استفاده از معیارهای خطر مناسب، مانند معیار “به اندازه کافی پایین که به شکل معقولی قابل کاربرد(ALARP) باشد”، مفید است.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract
Complete information is needed for comprehensive risk assessment and management of pipelines. However, obtaining information using quantitative risk assessment (QRA) (probabilistic model) is not readily possible. Thus, in this research, using probabilistic and indexing models, an algorithm is developed, which overcomes most of the limitations of the models, and is an appropriate technique for the comprehensive risk assessment and management of pipelines. For this reason, 60 feed and product pipelines of the Mahshahr Petrochemical complexes were evaluated and chlorine pipeline was selected based on high-hazard distances for risk analysis. Furthermore, the relative risk indices were also determined in all parts of the pipeline. The failure rate of the pipeline was assessed on the basis of different failure causes. Heavy Gas Dispersion Model developed by ALOHA software was used for the consequence analysis of chlorine gas in different concentrations. Subsequently, the results of the relative risk assessment indices were used as an adjusting factor to correct the pipeline failure rate and to develop an algorithm for the comprehensive risk assessment technique. Finally, sensitivity analysis of the algorithm was carried out. The present algorithm enables the identification of most of the pipeline failure causes. Application of historical incident data is not only important in risk management and emergency response plans, but is also helpful in evaluating the risk by using acceptable risk criterion, such as ‘‘as low as reasonably practicable’’ (ALARP).

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *