مقاله انگلیسی مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک و فعالیت های پول الکترونیک با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله  مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک و فعالیت های پول الکترونیک عنوان انگلیسی مقاله RISK MANAGEMENT FOR ELECTRONIC BANKING AND ELECTRONIC MONEY ACTIVITIES چاپ شده در مجله Bis سال انتشار سال ۱۹۹۸   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده روش های پرداخت الکترونیکی اهمیت زیادی در توسعه تجارت الکترونیک و نیز خدمات و محصولات بانکداری الکترونیکی خرده فروشی از جمله پول الکترونیکی دارد که می تواند فرصت های قابل توجهی را برای بانک ها در اختیار بگذارد. بانکداری الکترونیک به بانک ها امکان توسعه بازار ها را برای …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی تعدیل سیستم ایمنی شرطی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله تعدیل سیستم ایمنی شرطی: نیاز ها و جهت تحقیقاتی عنوان انگلیسی مقاله Conditioned immunomodulation: Research needs and directions چاپ شده در مجله الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۰۳   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده با در نظر گرفتن زمان کوتاهی که سايكو نورو ايمونولوژي به صورت یک رشته مبرهن تحقیقاتی وجود داشته است، حجم زیادی از داده ها در تایید این فرض که مکانیسم های هموستازی، حاصل سیستم دفاعی ترکیبی است که در آن سیستم ایمنی یک مولفه بسیار مهم و حیاتی است، جمع آوری …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با جهش زایی شیمیایی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل ژنتیکی اسپورزایی در Magnaporthe grisea با استفاده از جهش زایی شیمیایی و اضافه عنوان انگلیسی مقاله Genetic Analysis of Sporulation in Magnaporthe grisea by Chemical and Insertional Mutagenesis چاپ شده در مجله Apsnet سال انتشار سال ۱۹۹۵   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده جهش زایی درون نهشتی و شیمیایی برای تعیین ژنتیکی گام های حیاتی در مسیر اسپورزایی قارچ بلاست برنج مورد استفاده قرار گرفت. شش موتانت با کونیدیوژنز و مورفولوژی اسپور تغییریافته از نظر ژنتیکی و فنوتیپی توصیف شده است. دو جهش، …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی نقشه برداری از آلودگی فلزات سنگین در رسوبات جریان با ژئوشیمی ترکیبی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله نقشه برداری از آلودگی فلزات سنگین در رسوبات جریان با استفاده از ژئوشیمی ترکیبی، طیف سنجی میدانی، و سنجش از دور ابرطیفی: یک مطالعه موردی از منطقه معدنکاوی Rodalquilar،SE اسپانیا عنوان انگلیسی مقاله Mapping of heavy metal pollution in stream sediments using combined geochemistry, field spectroscopy, and hyperspectral remote sensing: A case study of the Rodalquilar mining area, SE Spain چاپ شده در مجله  الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۰۸   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده هدف از این مطالعه، استخراج پارامترها از تغییرات طیفی …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی بتا تالاسمی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله  بتا تالاسمی عنوان انگلیسی مقاله Beta-thalassemia چاپ شده در مجله NATURE سال انتشار سال ۲۰۱۰   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده بتا تالاسمی ناشی از کاهش (بتا+) یا عدم وجود (بتا۰) سنتز زنجیره های بتاگلوبین تترامر هموگلوبین است. سه وضعیت بالینی و هماتولوژیک افزایش شدت بیماری تشخیص داده شده است، یعنی وضعیت حامل بتاتالاسمی، تالاسمی حدوسط و تالاسمی ماژور. وضعیت حامل بتا تالاسمی که از هتروزیگوتیسم بتا تالاسمی ناشی می شود، علایم بالینی نداشته و با ویژگی های خونی اختصاصی مشخص می شود. تالاسمی ماژور یک …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله ارزیابی شدت بیماری و توصیف بیماری بلاست (Pyricularia oryzae CAV) از جنوب غربی اتیوپی عنوان انگلیسی مقاله Assessment of disease intensity and isolates characterization of blast disease (Pyricularia oryzae CAV.) from South West of Ethiopia چاپ شده در مجله  Ijlsci سال انتشار سال ۲۰۱۵   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده بیماری بلاست (Pyricularia oryzae Cav.) یکی از مهم ترین محدودیت های زنده برای تولید برنج در جنوب غربی اتیوپی است. مطالعه حاضر به منظور تعيين شدت بيماری بلاست و توصیف جدايه های آن در مزارع کوهستانی …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی رویکرد ترکیب واریته در آزمایش GxG با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe orvzae با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله  رویکرد ترکیب واریته در آزمایش GxG با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe orvzae عنوان انگلیسی مقاله The variety mixture strategy assessed in a G×G experiment with rice and the blast fungus Magnaporthe oryzae چاپ شده در مجله Frontiersin سال انتشار سال ۲۰۱۴   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده اپیدمی مکرر و ویرانگر انگل ها یکی از مشکلات اصلی کشاورزی مدرن است. برای کنترل تأثیرات پاتوژن ها، ارقام مقاوم گیاهان انتخاب شده اند. با این حال، مقاومت در برابر انگل ها نیاز به استفاده از آفتکش ها …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی در میان جدایه های مختلف Magnaporthe grisea جمع آوری شده از Chhattisgarh با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله  تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی در میان جدایه های مختلف Magnaporthe grisea جمع آوری شده از Chhattisgarh عنوان انگلیسی مقاله Morphological and genetic variation among different isolates of Magnaporthe grisea collected from Chhattisgarh سال انتشار سال ۲۰۰۹   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده بلاست برنج ناشی از Magnaporthe grisea به عنوان جدی ترین بیماری شناخته شده است که باعث اپیدمی در سراسر جهان می شود. پاتوژن قارچی قادر به آلوده کردن بسیاری از گونه های علفی است، اما جدایه-های انفرادی آن دامنه میزبانی محدودی دارند. چندین ویژگی …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی بهينه سازی وزنی پنل های كامپوزيتی مقاوم در برابر آسيب با ارزيابی استقرايی هزينه با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله  بهينه سازی وزنی پنل های كامپوزيتی مقاوم در برابر آسيب با ارزيابی استقرايی هزينه عنوان انگلیسی مقاله Weight optimisation of damage resistant composite panels with a posteriori cost evaluation چاپ شده در مجله  الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۰۹   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده در مقاله‌ حاضر تلاش شده تا یک روش بهینه‌سازی جدید برای پنل‌های کامپوزیتي تقویت شده‌ی مقاوم در برابر آسیب، براساس الگوریتم‌های ژنتیک و در جهت رسيدن به حداقل معیار وزن ارائه شود. به منظور انجام این کار، ابتدا، روش‌های کم …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی مقاله ترانزیستور فرکانس بالا در کاربردهای کم نویز با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله مقاله ترانزیستور فرکانس بالا در کاربردهای کم نویز عنوان انگلیسی مقاله High Frequency Transistor Models for Low Noise Applications چاپ شده در مجله CiteSeerX     قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده یکی از سریعترین بازارهای در حال رشد ، بازار ارتباط سیار (متحرک) بوده و بخش قابل توجهی از فروش مدار مجتمع را به خود اختصاص می دهد. در گذشته، دستگاههای گیرنده و فرستنده در محدوده GHz نیاز به ترانزیستورهای دو قطبی سیلیکونی یا حتی دستگاههای GaAs داشتند. با مقیاس بندی فناوری CMOS ، خطوط ساخت …

ادامه نوشته »