خانه / دانلود رایگان مقاله انگلیسی مهندسی پلیمبر با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مهندسی پلیمبر با ترجمه فارسی

دانلود مقالات ISI ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر

مقاله انگلیسی اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری با ترجمه فارسی – Elsevier 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری عنوان انگلیسی مقاله Effects of polymer additives on bituminous mixtures چاپ شده در مجله الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۴   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده تحقیقات آزمایشگاهی شرح داه شده در این مقاله بر روی اثرات پلیمرها به عنوان افزودنی برای مخلوطهای قیری متمرکز هستند. سه مقدار (۳%، ۶% و ۹% وزن قیر) پلیمرهای EVA و LDPE مورد استفاده قرار گرفتند. این پژوهش در دو مرحلهی اصلی تقسیمبندی شد. مرحلهی اول بر روی مقایسهی بین مخلوطهای که …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی دوام مکانیکی یک بتن پلیمری بهینه شده تحت بارهای مختلف چرخه حرارتی با ترجمه فارسی – Elsevier 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله دوام مکانیکی یک بتن پلیمری بهینه شده تحت بارهای مختلف چرخه حرارتی – مطالعه تجربی عنوان انگلیسی مقاله Mechanical durability of an optimized polymer concrete under various thermal cyclic loadings – An experimental study چاپ شده در مجله الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۴   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده تحقیق و بررسی مقاومت کششی (σ_(t و حالت ۱مقاومت فشاری (k_ic ) از بتن پلیمری و رفتار نیمه شکننده آن ها یک پیشرفت بزرگ برای مهندسی است . در این مقاله مقاومت مکانیکی چسب بتن …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی اثر افزودنی های پلیمری و دمای فرآیند بر روی خواص فیزیکی کامپوزیت های مبتنی بر قیر با ترجمه فارسی – Wiley

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله اثر افزودنی های پلیمری و دمای فرآیند بر روی خواص فیزیکی کامپوزیت های مبتنی بر قیر عنوان انگلیسی مقاله Effect of Polymer Additives and Process Temperature on the Physical Properties of Bitumen-Based Composites چاپ شده در مجله وایلی – Wiley سال انتشار سال ۲۰۰۹   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده قیر اصلاح شده پلیمری(PMB) یک چسبی است که با قرار دادن پلیمر در قیر با ترکیب مکانیکی یا واکنش شیمیایی بدست می آید. این مطالعه به بررسی اصلاح قیر با سه نوع پلیمر(LDPE, EVA, و SBS) …

ادامه نوشته »