خانه / دانلود رایگان مقاله انگلیسی مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی

دانلود مقالات ISI ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی

مقاله انگلیسی نقشه برداری قبل از جراحی مغز در زمان فلج مغزی با استفاده همزمان از EEG و MRI با ترجمه فارسی – Springer 2016

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله نقشه برداری قبل از جراحی مغز در زمان فلج مغزی با استفاده همزمان از EEG و MRI کاربردی با بزرگ نمایی بالا: امکان سنجی و نخستین نتایج عنوان انگلیسی مقاله Presurgical brain mapping in epilepsy using simultaneous EEG and functional MRI at ultra‑high field: feasibility and first results چاپ شده در مجله اشپرینگر – Springer سال انتشار سال ۲۰۱۶   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده هدف این مطالعه نشان دادن این امر است که قشر مغزی و فلج مغزی مربوط به تغییرات همودینامیک می تواند با …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی تصویربرداری عصبی در مولتیپل اسکلروزیس (MS) با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله تصویربرداری عصبی در مولتیپل اسکلروزیس (MS) عنوان انگلیسی مقاله Brainimaging in muliple sclerosis چاپ شده در مجله Medscape سال انتشار سال ۲۰۱۶   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده تصویر برداری با تشدید مغناطیسی (MRI) مغز در تشخیص و درمان مولتیپل اسکلروزیس(MS) که یک وضعیت التهابی و دملینه کننده سیستم عصبی مرکزی(CNS) بوده و به طور کلی دارای ماهیت خود ایمنی است، مفید می باشد. بخش هایی از ماده سفید از جمله بخش هایی از نیم کره مغزی، زیر چادر مخچه ای و نخاع نیز تحت تاثیر …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی ارزیابی روش off-loading با اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی آزمایش کنترل شده تصادفی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله ارزیابی روش off-loading با استفاده از اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی آزمایش کنترل شده تصادفی: منطق طراحی مطالعه عنوان انگلیسی مقاله The evaluation of off-loading using a new removable oRTHOsis in DIABetic foot (ORTHODIAB) randomized controlled trial: study design and rational چاپ شده در مجله BMC سال انتشار سال ۲۰۱۶   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده پیش زمینه Off-loading برای مدیریت پای دیابتی ضروری است.اما هنوز در مرحله مطالعه است. ارزیابی off-loading با استفاده از آزمایش اورتوزیس جدید قابل برداشت در پای دیابتی به …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی تحلیل مکانیک استاتیک و دینامیک در مورد مفاصل ران مصنوعی با طرح های مختلف رابط با ترجمه فارسی – Elsevier

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله تحلیل مکانیک استاتیک و دینامیک در مورد مفاصل ران مصنوعی با طرح های مختلف رابط با استفاده از روش المان محدود عنوان انگلیسی مقاله Static and Dynamic Mechanics Analysis on Artificial Hip Joints with Different Interface Designs by the Finite Element Method چاپ شده در مجله الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۰۷   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده چهار مدل مختلف ساختاری از مفاصل مصنوعی توسعه داده شد و روش المان محدود (FEM) برای بررسی ویژگی های مکانیکی آنها تحت شرایط ایستا و دینامیک به …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی رفتار استاتیک، پویا و خستگی اشکال ساقه به تازگی طراحی شده برای پروتز مفصل ران با ترجمه فارسی – Elsevier

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله رفتار استاتیک، پویا و خستگی اشکال ساقه به تازگی طراحی شده برای پروتز مفصل ران با استفاده از تجزیه و تحلیل المان محدود عنوان انگلیسی مقاله Static, dynamic and fatigue behavior of newly designed stem shapes for hip prosthesis using finite element analysis چاپ شده در مجله  الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۰۷   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده نیروهای اعمال شده برای ایمپلنت ناشی از فعالیت انسانی، تنش های پویای مختلف را در زمان تولید می کند و به خستگی مواد ایمپلنت منجر می …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی یک مدل المان محدود از پوست در معرض گرماسوختگی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله یک مدل المان محدود از پوست در معرض گرماسوختگی عنوان انگلیسی مقاله A Finite Element Model of Skin Subjected to a Flash Fire چاپ شده در مجله ASME سال انتشار سال ۱۹۹۴   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده یک مدل المان محدود چند لایه با ویژگی متغیر برای پیش بینی دما و زمان پوست در سوختگی های درجه دوم و سوم در شرایط گرماسوختگی شبیه سازی شده توسعه داده شد. یک مطالعه حساسیت پیش بینی های سوختگی به تغییرات در خواص فیزیکی حرارتی پوست با استفاده …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی تشخیص تومور مغز انسان به کمک کامپیوتر از طریق MRI با ترجمه فارسی – Elsevier 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله تشخیص تومور مغز انسان به کمک کامپیوتر از طریق MRI: یک بررسی و یک الگوریتم جدید عنوان انگلیسی مقاله Computer-aided diagnosis of human brain tumor through MRI: A survey and a new algorithm چاپ شده در مجله الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۴   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده سیستم های تشخیص / تشخیص بیماری با کمک کامپیوتر (CAD) می توانند قابلیت های تشخیص بیماری پزشکان را ارتقا دهند و زمان مورد نیاز برای تشخیص دقیق را کاهش دهند. هدف از این مقاله، بررسی تکنیک …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از سونوگرافی با ترجمه فارسی

دانلود دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک با استفاده از سونوگرافی: دستوالعمل فعلی، انتقاد و به روز رسانی احتمالی عنوان انگلیسی مقاله Ultrasound Diagnosis of Polycystic Ovarian Syndrome: Current Guidelines, Criticism and Possible Update چاپ شده در مجله Austinpublishinggroup سال انتشار سال ۲۰۱۷   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده تشخیص PCOS با استفاده از US هنوز یک مشکل حل نشده است. فرکانس بیش از تشخیص در فاز خاصی از سن باروری، دستورالعمل های متضاد و پیشرفت های تکنولوژیکی منجر به ایجاد هزینه های سنگین برای سونوگرافیست شده است. …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی قطعه بندی تصاویر پزشکی در واحدهای پردازش گرافیکی (GPUs) با ترجمه فارسی – ۲۰۱۵ Elsevier

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله قطعه بندی تصاویر پزشکی در واحدهای پردازش گرافیکی (GPUs) – یک بررسی جامع عنوان انگلیسی مقاله Medical image segmentation on GPUs – A comprehensive review چاپ شده در مجله الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۵   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده قطعه بندی ساختارهای آناتومیک، ابه واسطه روش هایی مانند: مقطع نگاری کامپیوتری (CT)، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و فراصوت، یک فناوری توانمند و کلیدی در کاربردهای پزشکی مانند: تشخیص، برنامه ریزی و هدایت محسوب می گردد. کارآمدی بیشتر پیاده سازی ها ضرورت دارد چرا …

ادامه نوشته »