خانه / دانلود رایگان مقاله انگلیسی جغرافیا با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی جغرافیا با ترجمه فارسی

دانلود مقالات ISI ترجمه شده رشته جغرافیا

مقاله انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک جهت مدیریت بحران انفجار آتشفشان با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله ارزیابی SWOT توان و قدرت اجتماعی برای تعیین برنامه ریزی استراتژیک به منظور مدیریت بحران و فاجعه انفجار آتشفشان (مطالعه موردی کانکگرینگان، استان یوگیاکارتا) عنوان انگلیسی مقاله SWOT assessment of the community potency to determine strategic planning for volcano eruption disaster management (Case study in Cangkringan, Yogyakarta province) چاپ شده در مجله الزویر –Elsevier  سال انتشار سال ۲۰۱۲   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده فاجعه به رویدادی گفته می شود که باعث می شود افراد جان، دارایی ها و منابع خود را از دست داده و …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی نقشه برداری حساسیت به خشکسالی با دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی یک کلاسی با ترجمه فارسی – Elsevier 2017

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله  نقشه برداری حساسیت به خشکسالی با دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی یک کلاسی عنوان انگلیسی مقاله Drought sensitivity mapping using two one-class support vector machine algorithms چاپ شده در مجله  الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۷   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده این مقاله، استفاده از شاخص های بارندگی استاندارد (SPI) و شاخص گیاهی بهبودیافته (EVI)را به عنوان نشانگر رطوبت خاک استفاده می کند. از طرفی تلاش نموده ایم که نقشه حساسیت به خشکسالی (DSM) را برای پوشش گیاهی با استفاده از دو الگوریتم ماشین …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی پیش بینی خشکسالی با روش مبتنی بر موجک با ترجمه فارسی – Elsevier 2016

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله پیش بینی خشکسالی با استفاده از یک روش مبتنی بر موجک جهت مدل سازی پیامدهای زمانی انواع مختلف خشکسالی عنوان انگلیسی مقاله Drought prediction using a wavelet based approach to model the temporal consequences of different types of droughts چاپ شده در مجله الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۶   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده انتظار می رود که خشکسالی از نوعی به نوع دیگر به صورت (خشک سالی ناشی از پدیده های) هواشناسی به کشاورزی و به حالت هیدرولوژیک ی و حالت اقتصادی اجتماعی …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی پیش بینی پیشرفته جریان با استفاده از NWSRFSa با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله ه پیش بینی پیشرفته جریان با استفاده از NWSRFSa عنوان انگلیسی مقاله Extended Streamflow Forecasting Using Nwsrfs چاپ شده در مجله ASCE سال انتشار سال ۲۰۱۱   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده پیش بینی های پیشرفته با استفاده از سیستم ملی پیش بینی بارش رودخانه (NWSRFS) از طریق برنامه پیشرفته پیش بینی جریان NWS (ESP) انجام می شود. این مقاله، نظریه، توانایی ها و کاربردهای بالقوه روش ESP را مورد بررسی قرار می دهد. ESP از مدل های مفهومی هیدرولوژیکی / هیدرولیکی برای پیش بینی جریان …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی عنوان انگلیسی مقاله Role of the River Danube in the Spatial Development of Central- and South-East Europe سال انتشار سال ۲۰۱۱   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده در این مقاله نویسنده می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا رود دانوب – به عنوان یک عنصر طبیعی – نقش موثری در شکل دهی و شکل گیری فضای جغرافیائی در مصب آن دارد. بجز سده ها پس از پایه‌گذاری حکومت پادشاهی مجارستان، توسعه این …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی مقایسه و ارزیابی GCM های چندگانه، ریزمقیاس نمایی آماری و روشهای هیدرولوژیکی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله مقایسه و ارزیابی GCM های چندگانه، ریزمقیاس نمایی آماری و روشهای هیدرولوژیکی در مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر روانابها عنوان انگلیسی مقاله Comparison and evaluation of multiple GCMs, statistical downscaling and hydrological models in the study of climate change impacts on runoff چاپ شده در مجله  الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۲   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده در این مقاله، ارزیابی و مقایسه دقیقی برروی اختلاف بین روشهای شبیه سازی سطح ایستایی آب صورت می گیرد که این اختلاف ناشی از کاربرد تکنیک های …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی مقایسه SDSM و LARS-WG از نظر شبیه سازی و ریزمقیاس نمایی با ترجمه فارسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله مقایسه SDSM و LARS-WG از نظر شبیه سازی و ریزمقیاس نمایی رویدادهای بارش کرانه ای در یک آبخیز عنوان انگلیسی مقاله Comparison of SDSM and LARS-WG for simulation and downscaling of extreme precipitation events in a watershed چاپ شده در مجله  اشپرینگر – Springer سال انتشار سال ۲۰۱۱   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده پروژه های اقلیمی آینده با مدلهای اقلیم جهانی تحت عنوان GCMs، تحت سناریوهای انتشار مختلف، معمولاً در ریزمقیاس نمایی داده ها، برای کاهش بیشتر اثرات تغییراقلیم و استراتژیهای انطباقی، بکار میروند. درهر …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی با ترجمه فارسی -Elsevier 2017

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی عنوان انگلیسی مقاله Risk management of extreme events under climate change چاپ شده در مجله الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۷   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده مدیریت ریسک راهی موثر برای کاهش عواقب مضر رویدادهای حاد است و نقشی مهمی در سازگاری با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند. بر اساس ادبیات، این مقاله چارچوبی مفهومی برای مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی ارائه می‌دهد. و از این رو پیشرفت‌های اخیر را با تمرکز …

ادامه نوشته »

مقاله انگلیسی نقشه برداری حساسیت فروچاله با فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روابط بزرگی-فرکانس با ترجمه فارسی – ۲۰۱۵ Elsevier

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد   مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله نقشه برداری حساسیت فروچاله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روابط بزرگی-فرکانس: مطالعه موردی در استان همدان، ایران عنوان انگلیسی مقاله Sinkhole susceptibility mapping using the analytical hierarchy process (AHP) and magnitude–frequency relationships: A case study in Hamadan province, Iran چاپ شده در مجله  الزویر – Elsevier سال انتشار سال ۲۰۱۵   قسمتی از متن مقاله بخشی از ترجمه فارسی چکیده از سال ۱۹۸۹، تعداد رو به افزایشی از فروچاله ها در زیر-حوضه های کبودرآهنگ و رازان-قهاوند (KRQ) از استان همدان در غرب ایران گزارش شد. پدیده …

ادامه نوشته »